Kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai giá

Kiểm soát chặt chẽ công tác kê khai giá

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 1/7/2020. Theo đó, tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ đối với công tác kê khai giá thuộc thẩm ...
Lai Châu: Công khai cơ sở vi phạm ATTP

Lai Châu: Công khai cơ sở vi phạm ATTP

Là địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó khăn, nên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) của tỉnh Lai Châu gặp không ít khó khăn. Song với sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về vấn đề này.    
  • :
  • :