Thái Lan bổ nhiệm sáu vị trí mới trong Chính phủ

Thái Lan bổ nhiệm sáu vị trí mới trong Chính phủ

Ngày 6-8, Công báo Hoàng gia Thái Lan đăng thông tin về việc bổ nhiệm sáu vị trí mới trong cuộc cải tổ Chính phủ nước này, trong đó có các bộ trưởng: Tài chính, Năng lượng, Lao động, Cao học, Khoa học và Đổi mới và Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng.
  • :
  • :