|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ phấn đấu đến năm 2025 và những năm tiếp theo thành phố thuộc trong nhóm 03 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu về Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII).

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo của thành phố Cần Thơ năm 2024 và những năm tiếp theo (Kế hoạch) nhằm mục tiêu cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các nội dung của Chỉ số PII năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời, duy trì và tiếp tục nâng cao các nội dung của Chỉ số PII đã đạt được kết quả và điểm số tốt; Tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành về Chỉ số PII.

Cần Thơ nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PII 2023 (Ảnh: SGGP)
Để triển khai các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số Đổi mới sáng tạo năm 2024 và những năm tiếp theo đồng bộ và hiệu quả, yêu cầu các Giám đốc sở, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố đổi mới phương thức thực hiện phù hợp, triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao các chỉ số thành phần của Chỉ số PII, đặc biệt nghiên cứu nắm vững nội dung Chỉ số PII, chủ động trong công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành góp phần cải thiện chỉ số PII.
Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chủ trương, chính sách phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực như: hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ phát triển thị trường công nghệ, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ... theo quy định,...
Theo Bộ KH&CN, năm 2023, Cần Thơ thuộc tốp 5 địa phương đạt chỉ số PII cao nhất cả nước. Riêng về đầu ra đổi mới sáng tạo, địa phương này đứng thứ 2 toàn quốc, chỉ sau Hà Nội.
Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét ban hành cơ chế, chính sách bố trí nguồn ngân sách chi khoa học và công nghệ. Chỉ thường xuyên (sự nghiệp) khoa học và công nghệ bao gồm: chi trực tiếp cho các nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chỉ cho các hoạt động quản lý của cơ quan có thẩm quyền đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chi tổ chức đánh giá sau nghiệm thu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chỉ thường xuyên và các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định pháp luật về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; ….

Trung tâm điều hành đô thị thông minh TP Cần Thơ (IOC) (Ảnh: Báo Cần Thơ)
Đồng thời, chi đầu tư phát triển khoa học và công nghệ như xây dựng mới, nâng cấp nâng cấp, tăng cường năng lực nghiên cứu của các tổ chức khoa học và công nghệ (phỏng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm, trạm thực nghiệm); trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn và đánh giá sự phù hợp; các cơ sở thiết kế, chế tạo, thử nghiệm chuyên dụng; các cơ sở ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng; tổ chức trung gian của thị trưởng khoa học và công nghệ; xây dựng khu nghiên cứu và phát triển cho các khu công nghệ cao; xây dựng hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu và thống kê về khoa học và công nghệ; các hoạt động đầu tư khác phục vụ phát triển khoa học và công nghệ…
Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách, chương trình phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề, thu hút các dự án đầu tư... góp phần tăng tỉ lệ các dự án đầu tư trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bản và chính sách về phát triển dịch vụ logistics theo quy định.
Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của Việt Nam gồm có 52 chỉ số, chia làm 07 trụ cột, gồm:
1. 05 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bao gồm: (1) Thể chế, (2) Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển, (3) Cơ sở hạ tầng, (4) Trình độ phát triển của thị trưởng, (5) Trình độ phát triển của doanh nghiệp;
2. 02 trụ cột đấu ra phản ảnh kết quả tác động của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: (6) Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, (7) Tác động.
Minh Phúc
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết