|
  • :
  • :

10 tài năng trẻ nhận giải thưởng KH&CN Quả cầu vàng

Ngày 27/11, TW Đoàn TNCS HCM đã tổ chức trao giải thưởng KH&CN Quả cầu vàng cho 10 tài năng trẻ trong năm lĩnh vực: CN thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y - dược; công nghệ sinh học; CN môi trường và công nghệ vật liệu mới.