|
  • :
  • :

Khát lao động, doanh nghiệp tìm đỏ mắt vẫn không đủ

Hiện nay, nhận thức, tiêu chí về công việc của người lao động đã thay đổi nhiều so với trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Báo cáo từ Navigos Group, gần 87% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết họ gặp khó khăn trong tuyển dụng trong 6 tháng đầu ...

Vì sao Bộ Công Thương phải trình lại Quy hoạch điện VIII?

Vừa qua, Bộ Công Thương đã trình Thường trực Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII với 6 nội dung xin ý kiến Thường trực Chính phủ. Điểm qua các nội dung này thì vẫn thấy Bộ Công Thương đang phải đau đầu “cân đo đong đếm” chứ chưa giải quyết được yêu ...