|
  • :
  • :
Chế tạo, lắp đặt thành công 02 công trình giữa đại dịch: Niềm tự hào không chỉ của Vietsovpetro

Chế tạo, lắp đặt thành công 02 công trình giữa đại dịch: Niềm tự hào không chỉ của Vietsovpetro

Việc thi công chế tạo lắp đặt thành công 02 công trình BK-18A và BK-19 trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp thời gian qua một lần nữa khẳng định sức mạnh nội lực, tự chủ công nghệ của Vietsovpetro nói chung và Xí ...

17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam

Việt Nam là quốc gia cam kết mạnh mẽ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam năm 2004, Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và gần đây nhất là ...