A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Viet Capital Bank báo lãi trước thuế quý 2 hơn 185 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCoM: BVB) báo lãi trước thuế quý 2 hơn 185 tỷ đồng, gấp 13.6 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 99%.

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 vừa công bố, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh gấp 5.3 lần cùng kỳ, đạt hơn 256 tỷ đồng, chủ yếu nhờ thu nhập lãi thuần tăng 99% lên hơn 413 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng tăng mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 71% (17.7 tỷ đồng) nhờ đẩy mạnh hoạt động thẻ và dịch vụ bảo hiểm; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư gấp 3.7 lần (57 tỷ đồng), lãi từ hoạt động khác cũng tăng 41% (10 tỷ đồng).

Kỳ này, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được Viet Capital Bank trích gần 71 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng báo lãi trước và sau thuế gấp 13.6 lần cùng kỳ, đạt hơn 185 tỷ đồng và hơn 148 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Viet Capital Bank báo lãi trước và sau thuế gấp 5.5 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 337 tỷ đồng và gần 270 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính của việc tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của Viet Capital Bank cao hơn so với cùng kỳ 2020 đến từ tăng trưởng quy mô kinh doanh dẫn đến thu nhập thuần quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn so với cùng kỳ. Thêm nữa, do đầu năm 2020, Viet Capital Bank mua lại toàn bộ trái phiếu của VAMC nên mức trích lập dự phòng cao hơn nhiều so với đầu năm 2021.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2021 của BVB. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BVB

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Ngân hàng tăng 9% so với đầu năm, lên gần 66,601 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các TCTD giảm 15% (7,940 tỷ đồng), cho vay các TCTD khác gấp 2.2 lần (3,530 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 11% (44,377 tỷ đồng)…

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi của các TCTD khác tăng 22% (10,902 tỷ đồng) so với đầu năm, tiền vay TCTD khác gấp 5 lần (2,100 tỷ đồng), tiền gửi của khách hàng lại giảm 4% (39,901 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của BVB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BVB

Tổng nợ xấu của Viet Capital Bank tính đến ngày 30/06/2021 tăng 12% so với đầu năm, lên mức gần 1,247 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn giảm 17%, nợ nghi ngờ lại tăng 20%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 2.79% lên 2.81%.

Chất lượng nợ vay của BVB tính đến 30/06/2021. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của BVB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :