A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRC báo lãi ròng quý 3 gấp 3.7 lần cùng kỳ, dù doanh thu thuần giảm

Lợi nhuận từ mảng kinh doanh chính cùng khoản bồi thường cây cao su đã giúp lãi ròng quý 3/2021 của CTCP Cao su Tây Ninh (HOSE: TRC) gấp 3.7 lần cùng kỳ, với hơn 32 tỷ đồng.

Trong quý 3/2021, dù giá bán cao su bình quân tăng hơn 26% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 41 triệu đồng/tấn, nhưng doanh thu thuần của TRC vẫn giảm 7%, còn gần 91 tỷ đồng. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm đến 27%, lợi nhuận gộp của Công ty đạt hơn gấp đôi cùng kỳ, với gần 29 tỷ đồng.

Trái với sự sụt giảm của doanh thu thuần, doanh thu tài chính lại gấp 2.8 lần cùng kỳ, với gần 8 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty nhận được thêm cổ tức từ phần góp vốn ở đơn vị khác.

Trong kỳ, TRC còn được nhận tiền bồi thường cây cao su khi bàn giao, trả lại đất cho địa phương. Nhờ đó, lợi nhuận khác gấp 8.6 lần cùng kỳ, xấp xỉ 10 tỷ đồng.

Chi phí trong kỳ nhìn chung tăng. Bên cạnh chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng lần lượt 16% và 9% thì đáng chú ý là quý 3 năm nay, TRC phát sinh thêm 1.5 tỷ đồng chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Dù vậy, TRC vẫn lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý 3/2021, gấp 3.7 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của TRC. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của TRC

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của TRC tăng 25% so cùng kỳ, lên hơn 264 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng tăng 28%, đạt gần 59 tỷ đồng.

So với kế hoạch lãi sau thuế 63.8 tỷ đồng trong năm 2021, TRC đã thực hiện được gần 92% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.

Tổng tài sản của TRC tại thời điểm 30/09/2021 không thay đổi đáng kể so với cùng kỳ, duy trì ở mức gần 1,972 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 51%, lên gần 74 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm tồn kho. Ngược lại, tiền và tiền gửi giảm 33%, còn gần 103 tỷ đồng.

Về tình hình nợ vay, dư nợ vay dài hạn của TRC giảm 12% so với đầu năm, còn gần 242 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản mục vay nợ ngắn hạn lại phát sinh hơn 24 tỷ đồng, trong khi đầu năm không có bất kỳ khoản vay ngắn hạn nào.

Hà Lễ

FILI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :