A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sunshine Homes báo lãi ròng quý 3 tăng đột biến nhờ đâu?

Với kết quả ấn tượng trong quý 3, CTCP Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) gần như hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 2021 chỉ sau 9 tháng đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của SSH. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn" BCTC hợp nhất quý 3/2021 của SSH

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021, SSH ghi nhận doanh thu tăng đột biến lên hơn 238 tỷ đồng, gấp 3.4 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 81%, ghi nhận hơn 87 tỷ đồng. Nhờ vậy, SSH báo lãi gộp đạt 151 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và cho thuê sàn thương mại.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính tăng mạnh từ 44 tỷ đồng cùng kỳ lên 337 tỷ đồng, nhờ tăng lãi cho vay và lãi từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần.

Chi phí tài chính cũng tăng mạnh, gấp 8 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 266 tỷ đồng, do tăng chi phí lãi vay, lãi trái phiếu để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, các chi phí khác cũng tăng 60 tỷ đồng do tăng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh.

Qua đó, lãi ròng quý 3 đạt gần 146 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 11.5 tỷ đồng.

Thực hiện được 97% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSH ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,228 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ và lãi ròng hơn 268 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ đạt 4.5 tỷ đồng.

Năm 2021, SSH đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 2,000 tỷ đồng và 300 tỷ đồng. Như vậy, tân binh mới lên sàn này đã thực hiện được 61% chỉ tiêu doanh thu và 97% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của SSH gần 11,747 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Đáng chú ý, phải thu về cho vay dài hạn tăng mạnh lên 3,730 tỷ đồng, gấp gần 9 lần. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14%, xuống còn 4,094 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm 31%, giá trị hơn 1,187 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 3 dự án Sunshine City, Sunshine Center và Sunshine Garden.

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang của SSH tính đến 30/09/2021

Nguôn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của SSH

Nợ phải trả tại thời điểm này của SSH gần 8,920 tỷ đồng, tăng 19%. Trong đó, dư nợ vay dài hạn gần 3,426 tỷ đồng, gấp 42 lần. Ngược lại, dư nợ vay ngắn hạn hơn 3,523 tỷ đồng (giảm 17%) và người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 386 tỷ đồng (giảm 65%).

Tiên Tiên

FILI


Tác giả: Tiên Tiên
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :