A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hà Đô báo lãi ròng quý 3 tăng 78% nhờ doanh thu bất động sản

Mặc dù doanh thu thuần quý 3 giảm 25% so với cùng kỳ nhưng nhờ tăng doanh thu bất động sản đã giúp lãi ròng CTCP Tập đoàn Hà Đô (HOSE: HDG) tăng 78%, đạt gần 229 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, HDG ghi nhận doanh thu thuần giảm 36% so với cùng kỳ, xuống còn 2,454 tỷ đồng. Trong đó, kinh doanh bất động sản chiếm 55% tổng doanh thu, doanh thu từ thủy điện và điện mặt trời chiếm 28%, còn lại đến từ hoạt động xây lắp, dịch vụ khách sạn, cung cấp dịch vụ và cho thuê bất động sản đầu tư.

Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu đã giúp biên lãi gộp của HDG cải thiện từ 41% lên 54%.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng vọt lên gần 95 tỷ đồng, gấp 3.3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính cũng tăng 14%, chủ yếu nhờ lãi tiền vay.

Sau 3 quý đầu năm, HDG báo lãi ròng giảm 25%, xuống còn 570 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của HDG. Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của HDG

Tính riêng trong quý 3, HDG ghi nhận doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ, xuống còn 633 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng lại tăng 78%, đạt gần 229 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng được cải thiện từ 42% lên 65%. Theo HDG, nguyên nhân chủ yếu là do tăng doanh thu bất động sản.

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng tài sản của HDG ghi nhận hơn 15,266 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 321 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ. Trong đó, chứng khoán kinh doanh chiếm gần 178 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận khoản này) và hơn 143 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (gấp đôi đầu năm).

Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 14%, xuống còn 1,522 tỷ đồng. Điểm cần lưu ý, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ghi nhận hơn 57 tỷ đồng với toàn bộ là nợ quá hạn. Trong đó, giá trị có thể thu hồi Công ty Hà Đô 45 đã quá hạn 1 năm chỉ gần 27 tỷ đồng (giá gốc hơn 58 tỷ đồng). Ngoài ra, HDG còn 11 khoản phải thu là nợ quá hạn trên 3 năm.

Hàng tồn kho cũng giảm 33%, xuống còn 1,170 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản đang xây dựng và các công trình xây dựng dở dang.

Nợ phải trả tại thời điểm 30/09 ghi nhận hơn 10,468 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay dài hạn hơn 5,961 tỷ đồng (tăng 4%) và nợ vay ngắn hạn gần 526 tỷ đồng (giảm 38%). Mặt khác, khoản mục người mủa trả tiền trước ngắn hạn tăng 17%, lên hơn 1,528 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :