A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo hiểm Hàng không báo lãi ròng quý 3 gấp 12 lần cùng kỳ

Lợi nhuận ròng quý 3/2021 của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 là do lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng phi mã.

Kết thúc quý 3, doanh thu phí bảo hiểm của AIC tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 415 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 10%, đạt hơn 319 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 7% so với cùng kỳ, còn hơn 268 tỷ đồng chủ yếu do tổng chi bồi thường bảo hiểm giảm 25%, còn gần 69 tỷ đồng. Nhờ vậy, biên lãi gộp kinh doanh bảo hiểm tăng phi mã, gấp 14.5 lần cùng kỳ, lên gần 51 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh bảo hiểm tích cực, AIC báo lãi ròng quý 3 gần 10 tỷ đồng, gấp 11.7 lần cùng kỳ dù lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 11% và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2.2 lần cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm gấp 4.8 lần cùng kỳ, đạt gần 121 tỷ đồng giúp lợi nhuận ròng gấp 3.2 lần cùng kỳ, đạt gần 13 tỷ đồng.

Năm 2021, AIC đặt mục tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt hơn 2,450 tỷ đồng, tăng 40% so với thực hiện năm 2020. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm này lại dự kiến lợi nhuận sau thuế giảm 14%, còn gần 9 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, AIC đã vượt 42% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của AIC tăng 6% so với đầu năm, lên hơn 3,091 tỷ đồng chủ yếu do khoản đầu tư dài hạn gấp 2.8 lần đầu năm, đạt hơn 984 tỷ đồng, chiếm 32% tổng tài sản.

Mặt khác, tiền mặt của AIC giảm mạnh 48%, còn hơn 171 tỷ đồng và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 40%, còn gần 640 tỷ đồng

Nợ phải trả gần 2,044 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nguồn vốn và tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tập trung chủ yếu là dự phòng nghiệp vụ với hơn 1,607 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Khang Di

FILI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
  • :
  • :