Tiện ích như khách sạn trong nhà đầu tiên cho người mù ở Việt Nam do ô Đoàn Ngọc Hải xây

Video liên quan
  • :
  • :